Valori ale culturii administrative

Cultura este reprezentată de norme, valori, credinţe, aşteptări, obiceiuri şi teorii, dar toate acestea capătă sens în timp. Normele sunt acele standarde de comportament social prin intermediul cărora urmăresc integrarea individului în societate dar şi structurarea acesteia din urmă. Valorile sunt preferinţe ce trebuie să asigure atingerea idealului. Credinţele includ faptele despre lume, cum funcţionează aceasta, cauzele şi efectele relaţiilor ce-i stau la bază. Cultura acţionează precum un sistem de control social care poate contura comportamente individuale sau de grup. Cultura este comunitatea, este starea în care persoanele interacţionează cu alte persoane şi stabilesc relaţii.
Cultura administrativă presupune o reorintarea a activităţii administraţiei către asigurarea de servicii de calitate pentru cetăţeni. Acest ideal nu poate fi atins decât prin definirea valorilor de atins, valori care la un moment dat au fost percepute drept principii. În această categorie a valorilor-principii administrative putem include: integritate, etică, eficienţă, economicitate, eficacitate, egalitate de şanse, echitate socială, competenţă, legalitate, transparenţă, rentabilitate, legitimitate, responsabilitate socială, meritocraţie, continuitate, răspundere, participare cetăţenească, obiectivitate, leadership local, impartialitate. Acestea prin importanţa acordată au devenit deziderate comune şi au ajuns a fi recunoscute drept valori ale societăţii contemporane. Valorile administrative sunt astfel simple mijloace şi au un sens pur perseverativ. Nimeni nu urmăreşte valorile administrative pentru ele însele, ca pe nişte scopuri, ci numai pentru a-şi asigura acel cadru care să-i permită atingerea finalităţilor substanţiale ale existenţei.
Cu toate acestea când analizăm dinamica valorilor nu ar trebui să uităm că există întotdeauna posibilitatea schimbării comportamentului uman. Pentru că individul, chiar şi funcţionarul public, are un traiect al realizării de sine, ceea ce ar putea conduce la o schimbare neaşteptată de comportament.