Grupuri de lucru tripartite

Dialogurile tripartite locale vor consta în organizarea unor consultări publice la care vor fi invitaţi să participe cetăţeni din grupul ţintă, reprezentaţi ai ONG-urilor şi ai autorităţilor administrative locale. În cadrul acestora se vor aborda probleme privind dezvoltarea durabilă, responsabillitatea socială a autorităţilor administraţiei locale, organizarea unor servicii publice locale de calitate, precum şi gestiunea bunurilor şi finanţelor locale.

Participarea activă a cetățenilor în transpunerea politicilor publice la nivel local conduce către o implicare activă a comunităţii în rezolvarea propriilor probleme locale.

Această activitate a dus la generarea unui model de colaborare locală tripartită, ancorat în viața administrativă și socială a comunităților locale în care s-a desfășurat proiectul.