Grila de monitorizare

Grila de monitorizare care va sprijini fundamentarea înțelegerii de către cetățean a rolului major care îi revine în evaluarea acțiunilor publice și a corelaţiilor ce trebuie făcute.

Cetăţeanul, „controlor” social al administraţiei locale, trebuie să știe evalueze şi să monitorize administraţia locală, înţelegerea acestei operaţii consolidând viitoarea sa competenţă  de evaluare a politicilor publice.  Grila construită va putea fi folosită şi de organizaţii ale societăţii civile de la nivel local.

Grila de monitorizare și evaluarea a activității administrației publice locale poate fi descărcată aici şi completată on-line pentru Raportul de monitorizare si evaluare locală din regiunea Sud Muntenia aici.