Ghidul cetateanului

Centrul îşi propune să promoveze crearea unei culturi administrative locale a cetăţenilor români prin informarea acestora. În vederea realizării obiectivului nostru de întărire a  capacității de control social considerăm că este de strictă necesitate prezentarea într-un format coerent a etapelor privind elaborarea şi implementarea politicilor publice locale. Vom atinge acest deziderat prin structurarea unui Ghid de prezentare a aspectelor participării active a cetăţenilor la viaţa comunităţii locale.

Ghidul privind elaborarea și implementarea unei politici publice locale poate fi accesat aici.