Parteneri

Centrul de Excelenta Academica este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala si neconditionata politic.

Menirea Centrului este de a reuni personalitati academice din tara si strainatate, care împartasesc aceleasi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltarii de programe dedicate sprijinirii si încurajarii progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc stiintele administrative, juridice, politice, economice, relatiile internationale, studiile europene si comunicarea.

Scopul CExA este de sprijini si incuraja progresul academic prin dezvoltarea de programe de cercetare in stiintele juridice, stiintele politice, relatiile internationale, studii europene si comunicare. In acest sens, scopurile noastre sunt:

 • Incurajarea participarii in cadrul programelor de cercetare stiintifica;
 • Facilitarea dobandirii de catre tineri a unor competente si abilitati care sa fie incidente cu stadiul actual de dezvoltare la nivel european in vederea diversificarii perspectivelor acestora de angajare pe piata muncii din Romania sau pe cea internationala. Stabilirea de legaturi inter-institutionale in vederea organizari ide activitati academice comune (conferinte, sesiuni de formare etc.);
 • Acordarea de asistenta cadrelor universitare pentru dezvoltarea unor programe de predare interactiva;
 • Sprijinirea initiativelor studentesti neacoperite de aria curriculara universitara;
 • Facilitarea accesului la informatii relevante (programe de practica, finantari de mobilitate etc.)
 • Organizarea de programe si proiecte avand ca tematica subiecte de interes actual pentru mediul academic;
 • Diversificarea surselor de informare academica prin emiterea unor publicatii proprii;
 • Sprijinirea formarii profesionale continue prin colaborare cu centrele universitare din tară si de peste hotare;
 • Dezvoltarea de modele de succes in vederea imbunatatirii activitatilor academice;
 • Mobilizarea de resurse guvernamentale si private pentru dezvoltarea de proiecte si programe adresate tinerilor din centrele universitare din Romania;
 • Identificare, prin consultari, a problemelor specifice intampinate de demersurile de cercetare stiintifica, precum si implicarea in solutionarea lor.

Institutul pentru Democratie Participativă Euro Qvorum este persoana juridica romana de drept privat, non-profi si neguvernamentala.

Viziunea echipei Qvorum este aceea a unei Romanii puternice si coezive, cuplata la valorile si la procesul decizional european si capabila ea însasi sa influenteze aceste valori si norme legislative. Noi consideram ca Romania, a saptea tara ca marime din cele 28 ale Uniunii Europene, poate si trebuie sa joace un rol important în configurarea Europei unite post-criza economica, deziderat care poate fi realizat numai printr-o profesionalizare la standarde europene a noilor generatii de lideri de la nivel national si regional din zonele civico-politica, administrativa si economica.

Misiunea Institutului Qvorum este de a sprijini activitatea institutiilor publice si private si a partidelor politice prin coagularea si diseminarea de expertiza sub forma programelor de formare avansate, seminarii, cercetare si consultanta aplicata.

Qvorum considera ca pentru asigurarea modernizarii sociale, politice si economice a tarii, Romania are nevoie de stabilitate politica si predictibilitate legislativa, tinte care pot fi atinse numai printr-un dialog continuu între reprezentati si reprezentanti, purtat într-o atmosfera de încredere reciproca. În acest scop, sunt imbinate doua directii de actiune complementare:

a) Dinspre institutii spre societate: încurajarea unei mai mari deschideri din partea institutiilor publice pentru a crea oportunitatea politica cat mai multor segmente sociale si economice de a se implica în procesul de luare a deciziei;

b) Dinspre societate spre institutii: cresterea nivelului de cultura politica a cetatenilor si partenerilor sociali si economici, pentru a-si putea identifica cu usurinta interesele si a se constitui în interlocutori credibili si legitimi pentru decidenti.