PACPD

Participarea Activă a Cetățenilor în Procesul Decizional (PACPD)

Centrul de Excelenţă Academică în parteneriat cu Organizația Norvegiana a Cartierelor (Vellenes, Fellesorganisasjon) a desfășurat în perioada martie-aprilie 2016 proiectul “Participarea activă a cetățenilor în Procesul Decizional“.
Proiectul a avut ca fundament necesitatea de a învăța din expertiza partenerilor norvegieni și de a împărtăți modele și inițiative de succes al căror principiu de organizare și implementare poate fi preluat și îmbunătățit pentru a crește capacitatea organizațională a celor doi parteneri în dezvoltarea de proiecte având ca tematică participarea activă a cetățenilor în procesul decizional.

Obiectivele proiectului au fost:
1. Creșterea capacității Centrului de a dezvolta și implementa proiecte care facilitează participarea activă a cetățenilor în procesul decizional.
2. Crearea unei rețele de schimb de bune practici și expertiză între membrii parteneriatului.

În cadrul proiectului, echipa Centrului de Excelență Academică a supus dezbaterii Ghidul Cetățeanului privind elaborarea și implementarea unei politici publice locale în vederea îmbunătățirii conținutului acestuia. De asemenea, am prezentat modelul de colaborare tripartită dezvoltat în vederea facilitării interacțiunii dintre cetățeni și reprezentanții autorităților publice locale. Livrabilele obţinute în cadrul proiectului pot fi accesate de cei interesaţi printr-un click:

Acțiunile desfășurate au crescut capacitatea Centrului de a iniția și derula proiecte adresate cetățenilor, precum și de a încuraja inițiative cetățenești de la nivel local. Astfel, prin contactul cu exemple reale și proiecte concrete dezvoltate de comunitatea locală vom putea dezvolta la rândul nostru parghii de implicare a cetățeanului în procesul decizional local.
Prin parteneriatul creat ca urmare a vizitei de studiu, am continuat promovarea culturii administrative locale din România și am crescut gradul de colaborare în domeniul cetățeniei active și a bunelor practici asociate acesteia. Prin expertiza partenerului și vizitele de studiu efectuate la o serie de organizații din Oslo, am identificat măsuri creative de angrenare a cetățeanului și am trasat direcțiile unei rețele care să aducă la un loc cetățenii care au participat la seminariile organizate de Centru și membrii activi ai organizației partenere.
Valoarea totală a proiectului a fost de 6436 Euro.

Contact echipa de proiect:
E-mail: office2cexa@gmail.com
Tel: (+4) 075-7575-165

Deschide pagina noastră de Facebook privind Sharing Best Practices Network (CPDMP)