Program P-PLLAM

Scopul Programului este de a promova şi implementa proiecte şi campanii care să abordeze progresul academic în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative. În acest sens, obiectivele programului sunt:
a) dezvoltarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative privind administraţia publică;
b) analiza şi dezbaterea publică a unor acte juridice şi fapte cu impact major asupra administraţiei publice;
c) participarea la dezvoltarea unei administraţii publice de calitate prin oferirea de consultanţă de specialitate autorităţilor şi instituţiilor publice interesate;
d) creşterea nivelului de conştientizare a necesităţii realizării unui serviciu educaţional şi de cercetare ştiinţifică de calitate în domeniile ştiinţelor juridice şi administrative;
e) încurajarea progresului academic în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative;
f) editarea şi publicarea unor volume şi lucrări ştiinţifice interdisciplinare privind administraţia publică;
g) realizarea de programe de pregătire şi formare privind administraţia publică;
h) organizarea de evenimente sociale şi ştiinţifice.