Despre proiecte

Sub sloganul “Impreună creştem cultura administrativă locală din România!, website-ul privind cultura administrativă locală (www.cultura-administrativă.cexa.eu) urmareşte îmbunătăţirea gradului de pregătire profesională a cetăţenilor. Pentru o bună pregătire, echipa de cercetare a stabilit includerea unor informaţii privind valorile culturii administrative în baza prevederilor din normele legale aflate în vigoare. Totodată, pentru facilitarea accesului cetăţeanului la informaţii privind atribuţiile și competenţele administraţiei publice locale, am organizat normele legale din domeniu într-o colecţie de acte normative pusă la dispoziție pe arii de interes local.

În vederea angrenării cetăţeanului în procesul decizional local, pe pagina culturii administrative locale se vor regăsi intrumente de monitorizare a activităţii administraţiei publice de către acesta. Pentru înţelegerea limbajului specific folosit de funcţionarii din administraţia publică locală, echipa de implementare împreuna cu echipa de cercetare lucrează la întocmirea unui glosar de termeni juridico-administrativi.